Πρόγραμμα SECURITY για απόκτηση άδειας εργασίας

csm_GE_networkingSecurity_03_47eeb6d46f

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ SECURITY ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚεΜεΑ & Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Με βάση τα νέα δεδομένα που επιφέρει στον χώρο των ΙΕΠΥΑ, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Κε.Με.Α) έχουν προχωρήσει στη μεταξύ τους συνεργασία για Πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 4892/1/76-γ΄/17.05.2010 Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1016/109/183 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β/606/05.03.2012) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 4892/1/76-γ΄ από 17.05.2010 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008”».

[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Λιγότερα”]

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης InfoΓνώση διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα που μετά από εξετάσεις που θα διενεργούνται από το Κε.Με.Α και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π θα οδηγούν στην απόκτηση του απαραίτητου πιστοποιητικού για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Εκπαιδευτική εισαγωγή
 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Συνθήκες εργασίας, ιδιαιτερότητες, διεθνείς
  τάσεις-προοπτικές, ελληνική πραγματικότητα, θεσμικό πλαίσιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία προσώπων/χρηματαποστολών
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών

[/read]

EOPPEP_LogoBigkemea

 Έναρξη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

 Πληροφορίες: Νατάσα Καμμή τηλ 637 084847

Έναρξη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες: Ισίδωρος Πετράς τηλ 22850 22671

Έναρξη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες: Στέλλα Τσαντάνη τηλ 22840 21545 (εσωτ. 3) 

Έναρξη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες: Αντώνης Βουτσίνος τηλ 22810 86844

Δείτε επίσης :

Voucher ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για εργαζόμενους

Voucher «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» για εργαζόμενους  …

Σεμινάριο Φωτογραφίας για Αρχάριους

Vellum Diploma in IT Skills