Ειδικά εργατικά & μισθοδοτικά θέματα – Σύννομοι τρόποι διαχείρισης

Σseminario-ergatika-mykonos-copy-1050-x-700ε ποιους απευθύνεται:

Σε Λογιστές, Βοηθούς Λογιστών, Υπεύθυνους Μισθοδοσίας, Στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού, Διευθυντές Προσωπικού Επιχειρήσεων και Οργανισμών , καθώς και σε δικηγόρους που ασχολούνται με εργατικά θέματα.

Περιγραφή σεμιναρίου:  

Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την αποδόμηση των ΣΣΕ,  απασχόληση τις Κυριακές, θέματα μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης, Εποχιακά απασχολούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι,  συμβάσεις ορισμένου χρόνου,  μεταβίβαση εργασιακής σχέσης. Πρακτικοί τρόποι  διαχείρισης.

 

Θεματικές Ενότητες:

Ειδικά θέματα αμοιβών & όρων εργασίας

 • Γνωστοποίηση των όρων της σχέσης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 . Ποιούς όρους πρέπει να περιλαμβάνει  η ατομική σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων
 • Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση του θεσμού των ατομικών συμβάσεων
 • Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει  τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που είναι σε ισχύ.
 • Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια
 • Σε ποιες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις  περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση
 • Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα  εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας
 • Ρήτρα  μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού και ρήτρα εχεμύθειας  του εργαζόμενου
 • Η έννοια της επιχειρησιακής  συνήθειας
 • Αμοιβή σερβιτόρων εστιατορίων, ταβερνών, κέντρων διασκεδάσεως κλπ (παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 2224/1994). Τρόπος υπολογισμού αμοιβών βάσει ποσοστών. Αναλυτικά παραδείγματα
 •  Αμοιβή σερβιτόρων καφενείων, ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, μπαρ.
 •  Προσαύξηση αποδοχών στους απασχολούμενους κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές και τις νύκτες. Αναλυτικά παραδείγματα
 •  Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων
 •  Ποιους όρους πρέπει να εμπεριέχουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας
 •  Εποχιακά απασχολούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Το πλαίσιο των όρων απασχόλησης και τι ισχύει σχετικά με το καθεστώς  επαναπρόσληψής τους.

800-4021-139

[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Λιγότερα”]

Θέματα απασχόλησης μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων

 Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης

 • Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
 • Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων. Πρακτικά παραδείγματα – excel εφαρμογές
 •  Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση

Απασχόληση μισθωτών κατά τις Κυριακές & αργίες

 • Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66
 • Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 25, N.4208/18.11.2013

Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

 • Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής
 • Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση
 • Ανανέωση, παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση

Αποχώρηση μισθωτού λόγω πλήρους συνταξιοδότησης

 • Ποια έντυπα υποβάλλονται στο Π.Σ. «Εργάνη» .
 • Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού του πόσου της δικαιούμενης αποζημίωσης

Δανεισμός εργαζόμενου

 • Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός
 • Υποβαλλόμενα έντυπα
 • Διαδικαστικό πλαίσιο

  Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης

 • Οριστική αποχώρηση του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση.
 • Υποβαλλόμενα έντυπα
 • Διαδικαστικό πλαίσιο

buying-something-in-euros-cash_zjuwgbw_

Πρόστιμα επί παραβάσεων

 • Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας
 • Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του
 • Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014
 • Η σύννομη τήρηση του βιβλίου υπερωριών
 • H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών
 • Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων

[/read]

keep-calm-and-be-an-early-bird

 

Επειδή οι έγκαιρες εγγραφές μας βοηθούν πολύ, σας επιβραβεύουμε!
Αν κάνετε την εγγραφή σας και καταθέσετε την προκαταβολή για το σεμινάριο που θέλετε ένα μήνα (30 μέρες) πριν από τη προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, τότε επιβραβεύεστε με την έκπτωση 15% έγκαιρης εγγραφής!

rapanakisΕισηγητής: 

Πέτρος Ραπανάκης, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π,  Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας  &  ανθρώπινου δυναμικού, εισηγητής, συγγραφέας.

[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Λιγότερα”]

O Πέτρος Ραπανάκης είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.), σύμβουλος επιχειρήσεων με μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα εργατικής νομοθεσίας  και ανθρώπινου δυναμικού, εισηγητής , συγγραφέας.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ημερίδων και σεμιναρίων του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών , του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ  κ.λπ.,  καθώς και σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Σταδιοδρομία:

 • Από το 1986 έως το 1994 άσκησε το επάγγελμα του λογιστή – υπεύθυνου προσωπικού .
 • Από το 1990 έως και σήμερα συμμετέχει ως εισηγητής σε σεμινάρια, με θέμα  τις εργασιακές σχέσεις, τη μισθοδοσία προσωπικού, την εργατική νομοθεσία, τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης  κ.λπ. Συνεργάζεται με πολλούς εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα (Epsilon net , Ναυτεμπορική, , Οικονομικό Επιμελητήριο ,  Νομική βιβλιοθήκη, Λογιστικούς συλλόγους όλης της χώρας    κ.λπ.) και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής  σε εκατοντάδες  διεπιχειρησιακά σεμινάρια καθώς και σε σεμινάρια που υλοποιήθηκαν στους χώρους εργασίας εκατό  (100) και πλέον επιχειρήσεων [Ελληνικά Πετρέλαια, Alstom , S & B ,  Altec , Carrier ,ΦΑΓΕ  , Α.Β. Βασιλόπουλος, Goodys, Interamerican,  Πετρόλα, Grecotel Creta Palace , ING, Shelman,  Lafarge – Όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής, Body Talk , Pizza Hut, KUEHNE HELLAS ,   Γιώτης, Αντέννα, Τεχνοκάρ, ΣΙΔΜΑ – Σιδηρεμπορική Μακεδονίας ΑΕ, DAVARIS TEXTILES – ΝΤΑΒΑΡΗΣ Γ ΑΕ , ΙΝΚΑ , ΑΤΤΙCA GROUP   CARRIER , Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) , COSCO , FOODLINK ,  LIDL-HELLAS , DOMOTEL KASTRI κλπ ]
 • Από το 1994 έως σήμερα είναι  σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας  και ανθρώπινου δυναμικού  («EPSILON NET»,  «Nαυτεμπορική»   και παλαιότερα της «Ipirotiki Sofware & Publications s.a.».
 • Από το 1994 έως σήμερα αρθρογραφεί στον οικονομικό τύπο και ειδικότερα στην εφημερίδα «Nαυτεμπορική» καθώς και στα περιοδικά  «EPSILON 7» και «Επιχείρηση»

Συγγραφική δραστηριότητα:

Έχει συγγράψει πλήθος βιβλίων με θέμα, τη διαχείριση  μισθοδοσίας, τις εργασιακές ρυθμίσεις και  την  ανάλυση των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής  νομοθεσίας, τη μερική  απασχόληση, την  Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθμίσεων κλπ που κυκλοφόρησαν  από τις εκδόσεις «Ipirotiki publications» 1994 -200 4  και   « Ναυτεμπορική »  2005-2009.

[/read]

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016 

στο Ιδιωτικό Σχολείο “Σύγχρονη Παιδεία”, στο Μαράθι. (Λήψη Οδηγιών). 

Διάρκεια: 5 ώρες

Ώρα προσέλευσης – Εγγραφές: 16:15 

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει στις: 16:30 ακριβώς.

Κάθε δύο ώρες, διάλειμμα 15 λεπτά. 

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

Δείτε επίσης :

Voucher ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για εργαζόμενους

Voucher «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» για εργαζόμενους  …

Σεμινάριο Φωτογραφίας για Αρχάριους

Vellum Diploma in IT Skills

Χρυσοί χορηγοί:

%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%bd%ce%b1bluestarlogo_square_newcolor