Πληροφορική

Εκμάθηση για παιδιά Δημοτικού

45plus: Ολιγόωρο πρόγραμμα εκμάθησης υπολογιστών για άτομα άνω των 45.

Επεξεργασία Εικόνας (Photoshop)

Unicert Φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού

Design AutoCAD

Vellum Diploma in IT Skills