Νέα Υ.Δ.Ε. Πρωτόκολλα Έλεγχου και Επανελέγχου

isolation_elemko1

Βάσει της υπ’ αριθ.: Φ50/οικ.11784/742 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ 1809 Β’/11-08/2011) από την 1η Νοεμβρίου και μετά είναι υποχρεωτική η έκδοση μόνο των νέων εντύπων Υ.Δ.Ε. Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθεί ο σωστός και αποδοτικός τρόπος συμπλήρωσης των εγγράφων που απαιτούνται, η μεθοδολογία αποδοτικών δοκιμών και μετρήσεων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου.

[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Λιγότερα”]

Σκοπός

Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι την απαραίτητη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση:
• στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
• στα πρότυπα που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βάση του ΕΛΟΤ HD 384
• στη δομή του ΕΛΟΤ HD 384
• στο τι αλλάζει και που μπορούν να ανατρέξουν για να βρουν στοιχεία στο εγχειρίδιο του προτύπου
• Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη
• Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
• Πρωτόκολλα Ελέγχου και Επανελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
• στις δυνατότητες και την αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

• Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
• Kατασκευαστές
• Επιβλέποντες
• Τεχνικούς ασφαλείας
• Εκπαιδευτικούς
• Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες – Συντηρητές
• Προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης
Σε όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

[/read]

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

Voucher ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για εργαζόμενους

Voucher «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» για εργαζόμενους  …

Σεμινάριο Φωτογραφίας για Αρχάριους

Unicert Φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού