Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

oikodomikes_adeies2

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι:
Να καταρτιστούν οι ενδιαφερόμενοι για τον τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης δηλαδή:
• πότε απαιτείται άδεια και πότε όχι
• τι είδους άδεια
• πότε απαιτείται ενημέρωση ή αναθεώρηση
• τις προδιαγραφές σύνταξης του φακέλου και τέλος
• τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική έκδοση αδειών δόμησης και συμπλήρωσης τη ταυτότητας του κτιρίου.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να υποβάλλουν και να εκδόσουν άδεια δόμησης και έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα, να συμπληρώσουν την ταυτότητα του κτιρίου, να κάνουν αίτηση και να συμπληρώσουν πορίσματα ελεγκτών δόμησης και τέλος να κλείσουν το φάκελο με την έκδοση του ΠΕΚ και τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα.

[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Λιγότερα”]

Περιγραφή:
Το σεμινάριο θα αρχίσει με το θεωρητικό κομμάτι όπου θα γίνει ανάλυση αρχικά των διατάξεων του νόμου Ν.3843/2010 που αφορούν στη ταυτότητα του κτιρίου και στη συνέχεια του νόμου 4030/2010 στο οποίο περιγράφεται και όλη η διαδικασία τρόπου έκδοσης οικοδομικής άδειας. Παράλληλα θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο άρθρο 4 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού στο οποίο αναφέρεται για ποιες εργασίες απαιτείται άδεια δόμησης, για ποιες έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και για ποιες 48η ενημέρωση.
Στη συνέχεια θα αναλυθεί η υπουργική απόφαση που αφορά τον ηλεκτρονικό τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών ενώ παράλληλα θα αρχίσει η πρακτική επεξήγηση για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Έπειτα θα γίνουν πρακτικά παραδείγματα όλων των περιπτώσεων κατάθεσης μιας αίτησης ηλεκτρονικά με αντιπαράθεση τις ενέργειες των ΥΔΟΜ σε κάθε κίνηση. Και τέλος θα δούμε τη διαδικασία συμπλήρωσης και της ταυτότητας του κτιρίου μετά την έκδοση της άδειας και μέχρι την ολοκλήρωση και του έργου.
1: Ταυτότητα κτιρίου
2: Νέος Οικοδομικός κανονισμός – άρθρο 4 – Που απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης
3: Ν.4030/2010 –Τρόπος έκδοσης Οικοδομικών αδειών. Αναθεωρήσεις, ενημερώσεις αδειών και λοιπές αιτήσεις.
4: Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης Οικοδομικής άδειας.
5: Τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
6: Παραδείγματα εφαρμογής κάθε περίπτωσης αίτησης
7: Παράδειγμα ολοκλήρωσης φακέλου, με ελέγχους ελεγκτών δόμησης και συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτιρίου.

[/read]

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

Δείτε επίσης :

Voucher ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για εργαζόμενους

Voucher «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» για εργαζόμενους  …

Σεμινάριο Φωτογραφίας για Αρχάριους

Unicert Φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού