Μεταπτυχιακό στη Ναυτιλιακή Διοίκηση

1Μεταπτυχιακό στη Ναυτιλιακή Διοίκηση

Περιγραφή Προγράμματος

Για αιώνες, η εμπορική ναυτιλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν διαχρονικά χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση της έννοιας της παγκοσμιοποίησης, βρίσκονται σε διαρκή αλληλεξάρτηση, παράλληλα με την αδιάκοπη εξέλιξη των δικτύων μεταφοράς. Παράγοντες όπως η διεθνής ναυτιλία, το διεθνές εμπόριο και οι διεθνείς εμπορικές πρακτικές, αποτελούν τη βάση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, ενώ η νομική, οικονομική και διοικητική διάσταση του εμπορίου και των μεταφορών αποτελούν τις κύριες εξειδικεύσεις του.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη και περιεκτική προσέγγιση όλων των βασικών θεμάτων, που θεωρούνται απαραίτητες για τη σε βάθος κατανόηση του διεθνούς εμπορίου και των μεταφορών. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων, απαραίτητων σε Διευθυντικά στελέχη εταιρειών του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της κριτικής ανάλυσης και της εφαρμογής τους στις συνεχείς προκλήσεις των παγκόσμιων αγορών.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

– Να προσφέρει στους φοιτητές περιεκτική γνώση και σε βάθος κατανόηση των δομών, μεθόδων και θεσμικών πρακτικών του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλίας στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον που δρουν.

– Να αναπτύξει μια ιδιαίτερα επίλεκτη ομάδα διοικητικών στελεχών, ικανών στο να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να προωθήσουν πολιτικές, πρακτικές και προγράμματα, στο διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διεθνούς εμπορίου και της διοίκησης και διαχείρισης ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

– Να προσφέρει την απαιτούμενη γνώση και κριτική ικανότητα σε φοιτητές που επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών σε πτυχία ερευνητικού επιπέδου (απόκτηση MPhil, Διδακτορικά Διπλώματα PhD, κλπ).

To successfully complete the program the student must complete a total of 90 ECTS. The required courses amount to 48 ECTS, 12 ECTS are allocated to elective courses, and the remaining 30 ECTS are allocated to the Master thesis.

Following the structure of programs offered in such prestigious institutions as the London School of Economics and Birkbeck College, London University, the program will be operating in the evenings in order to accommodate working students. Each course will be block delivered within a two week period providing a total of 36 contact hours over twelve days plus a mid term and final examination. Three required courses and one elective will be offered during the first and second semesters. The third semester will be taken up with work for the Dissertation.

 

Module Group

ECTS

Required

48

Electives

12

Thesis

30

Free Elective

0

TOTAL

90


Required Modules
The student must successfully complete 48 ECTS, from the following list of modules:

No.

Code

Name

ECTS

Hours / week

1

ITSM501

INTERNATIONAL TRADE AND SHIPPING MANAGEMENT

8

3

2

ITSM502

INTERNATIONAL MARITIME LAW AND CARRIAGE OF GOODS

8

3

3

ITSM503

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

8

3

4

ITSM504

GLOBAL TRANSPORTATION SYSTEMS AND POLICIES

8

3

5

ITSM505

SHIP MANAGEMENT

8

3

6

ITSM506

RESEARCH METHODS

8

3


Electives Modules
The student must successfully complete 12 ECTS, from the following list of modules:

No.

Code

Name

ECTS

Hours / week

1

ITSM511

COMMODITY TRADES

6

3

2

ITSM512

COMMERCIAL MANAGEMENT OF SHIPS

6

3

3

ITSM513

BANKING AND FINANCE

6

3

4

ITSM514

ECONOMICS OF INTERNATIONAL TRADE AND TRANSPORT

6

3


Thesis Modules
The student must successfully complete 30 ECTS, from the following list of modules:

No.

Code

Name

ECTS

Hours / week

1

ITSM520

DISSERTATION

30

3

 

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.