Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία

Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία

Περιγραφή Προγράμματος

Το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία» δίνει έμφαση στην οριοθέτηση και την ανάδειξη των δεσμών μεταξύ των αναλυτικών προγραμμάτων, της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και του τρόπου που οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής που χαράσσουν τα κράτη. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση της πολυπλοκότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των πολλαπλών δυνάμεων που επηρεάζουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων. Θα αναπτύξουν επίσης δεξιότητες για συμμετοχική έρευνα δράσης για εισαγωγή βιώσιμων εκπαιδευτικών καινοτομιών και ανάληψη ηγετικών θέσεων στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις:
– Εκπαιδευτική Τεχνολογία
– Παιδαγωγική-Διδακτική Ηγεσία, και
– Γλώσσα και Πολυγραμματισμός

Ομάδες Μαθημάτων

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

60

Μαθήματα Επιλογής

30

Σύνολο

90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.

Code

Name

ECTS

1

DLEDU601

Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

10

2

DLEDU602

Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία

10

3

DLEDU603

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση

10

4

DLEDU604

Νόηση και Μάθηση

10

5

DLEDU605

Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία

10

6

DLEDU606

H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα

10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.

Code

Name

ECTS

1

DLEDU607

Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση

10

2

DLEDU608

Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία

10

3

DLEDU609

Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας

10

4

DLEDU610

Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία

10

5

DLEDU611

Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων

10

6

DLEDU612

Διπλωματική Μελέτη

20

7

DLEDU613

Ανεξάρτητη Μελέτη

10

8

DLEDU614

Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή

10

9

DLEDU615

Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης

10

10

DLEDU616

Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές

10

   

Ομάδες Μαθημάτων

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

60

Μαθήματα Επιλογής

30

Σύνολο

90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.

Code

Name

ECTS

1

DLEDU601

Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

10

2

DLEDU602

Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία

10

3

DLEDU603

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση

10

4

DLEDU604

Νόηση και Μάθηση

10

5

DLEDU607

Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση

10

6

DLEDU608

Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία

10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.

Code

Name

ECTS

1

DLEDU605

Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία

10

2

DLEDU606

H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα

10

3

DLEDU609

Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας

10

4

DLEDU610

Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία

10

5

DLEDU611

Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων

10

6

DLEDU612

Διπλωματική Μελέτη

20

7

DLEDU613

Ανεξάρτητη Μελέτη

10

8

DLEDU614

Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή

10

9

DLEDU615

Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης

10

10

DLEDU616

Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές

10

   

Ομάδες Μαθημάτων

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

60

Μαθήματα Επιλογής

30

Σύνολο

90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.

Code

Name

ECTS

1

DLEDU601

Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

10

2

DLEDU602

Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία

10

3

DLEDU603

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση

10

4

DLEDU604

Νόηση και Μάθηση

10

5

DLEDU609

Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας

10

6

DLEDU610

Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία

10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.

Code

Name

ECTS

1

DLEDU605

Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία

10

2

DLEDU606

H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα

10

3

DLEDU607

Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση

10

4

DLEDU608

Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία

10

5

DLEDU611

Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων

10

6

DLEDU612

Διπλωματική Μελέτη

20

7

DLEDU613

Ανεξάρτητη Μελέτη

10

8

DLEDU614

Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή

10

9

DLEDU615

Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης

10

10

DLEDU616

Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές

10

   

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.