Πρακτική Μετάβασης από Ε.Γ.Λ.Σ σε Ε.Λ.Π (2013-2014-2015) και Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει ΕΛΠ