Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην προσέγγιση CLIL

14203261_1853381181556569_6137410952009905442_n

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

στην προσέγγιση CLIL

Content and Language Integrated Learning – Συνδυαστική Ανάπτυξη Περιεχομένου & Γλώσσας

 

Πρόγραμμα

Θεωρητική Προσέγγιση Ι

 1. Η Προσέγγιση CLIL

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να εισαχθούν και να εξοικειωθούν με την προσέγγιση CLIL και τον εννοιολογικό της προσδιορισμό της με ιδιαίτερη έμφαση στους δύο βασικούς παράγοντες α) Content/Περιεχόμενο και β)Language/Γλώσσα.

 1. H CLIL στο Ευρωπαικό Πλαίσιο

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα κατανοήσουν την αξιοποίηση της προσέγγισης CLIL σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο όπως αυτή προβάλλεται από επίσημα έγγραφα και αναφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου με ιδιαίτερη έμφαση στις βαθμίδες εκπαίδευσης στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί αλλά και στις ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να αναλάβουν τη διδασκαλία προγραμμάτων CLIL.

[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Λιγότερα”]

 1. Μοντέλα CLIL

Στο συγκεκριμένο στάδιο, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έρθουν σε επαφή με τα σημαντικότερα και διαφορετικά μοντέλα εφαρμογής της προσέγγισης CLIL τόσο για εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών όσο και για εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

 1. To 4C Framework (Πλαίσιο)

Οι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν με το 4C πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζει την προσέγγιση CLIL. Θα δοθεί έμφαση σε κάθε τμήμα αυτού του πλαισίου α) Communication, β) Culture, γ) Cognition και δ) Content

 1. Τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης

Ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση της θεωρητικής προσέγγισης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία αντιληφθούν τα οφέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν μέσα από την αξιοποίηση της προσέγγισης CLIL συζητώντας παράλληλα και κάποια ενδεχόμενα προβλήματα κατά την εφαρμογή της.

 

 Θεωρητική Προσέγγιση ΙΙ

 1. Συνδυασμός Μεθόδων για την CLIL
  1. Task –based learning

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με τη μέθοδο task-based learning η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε προγράμματα CLIL με αποτελεσματικό τρόπο ως προς τη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών αλλά και ως προς την επίτευξη στόχων του εκπαιδευτικού. Αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί θα αντιληφθούν τα στάδια ανάπτυξης ενός προγράμματος CLIL το οποίο θα στηρίζεται στη μεθοδολογία task-based learning με προτεινόμενες δραστηριότητες και τεχνικές ανάπτυξης επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών στη γλώσσα στόχο.

 1. Game-based learning

Τα τελευταία χρόνια, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του παιχνιδιού στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην τάξη της μητρικής/ξένης γλώσσας. Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος θα έρθουν σε επαφή και θα εξοικειωθούν με τη παιγνιώδη διδασκαλία και τις παιγνιώδεις δραστηριότητες καθώς επίσης και με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό σε προγράμματα CLIL. Μέσα από βίντεο, φωτογραφίες και υλικό του εισηγητή, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό και εφαρμογή τέτοιων παιγνιωδών δραστηριοτήτων

 Εργαστηριακή Φάση

Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην προσέγγιση CLIL, θα ακολουθήσει η εργαστηριακή/μεθοδολογική φάση του προγράμματος με παρουσίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών ενώ τέλος θα σχεδιάσουν με τον εισηγητή προγράμματα CLIL με τις προαναφερθείσες μεθοδολογίες!

 1. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές βασισμένες στην προσέγγιση CLIL
 2. Δημιουργία Πλάνων διδασκαλίας

 Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα λάβουν

 1. Βεβαίωση παρακολούθησης
 2. Υλικό (άρθρα με εφαρμογές CLIL, προτεινόμενα εγχειρίδια, ιστοσελίδες με υλικό)

[/read]

11055310_10206757349121271_5655246793437540500_n

Εισηγητής :
Ισαάκ Μ. Παπαδόπουλος, Υπ. Διδάκτορας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας & Διδασκαλίας της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, Α.Π.Θ

[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Λιγότερα”]

Σύντομο βιογραφικό εισηγητή

Ο Ισαάκ Μ. Παπαδόπουλος είναι Υπ. Διδάκτορας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Αξιολογητής Γλωσσικών Δεξιοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας της Ιρλανδίας. Είναι υπεύθυνος της θεματικής ενότητας «MLC4Children» (Multilingualism and Multiculturalism for Children) η οποία εποπτεύεται από την Αν. Καθηγήτρια Ελένη Γρίβα και εξωτερικός συνεργάτης του Δίγλωσσου Εκπαιδευτικού Κέντρου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας, την εκπαίδευση εκπαιδευτικών του γλωσσικού μαθήματος και την αξιολόγηση και ανάπτυξη του προφορικού/γραπτού λόγου. Αποτελεί κριτής σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ έχει δημοσιεύσει εργασίες μόνος του ή από κοινού με άλλους ερευνητές σε αρκετά διεθνή και ελληνική έγκριτα περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Τέλος, έχει εκδώσει το δεύτερο εκπαιδευτικό βιβλίο για ξενόγλωσσους μαθητές τα κεφάλαια του οποίου είναι βασισμένα στην προσέγγιση CLIL (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας) με τίτλο «Sophronius and Helen in the traces of Greek culture: thematic units for foreign language learners».

[/read]

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

18 – 19 – 20 – 21 Νοεμβρίου 2016

Σεμινάριο Εξ’ Αποστάσεως από τον υπολογιστή ή το Κινητό σας 

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

Δείτε επίσης :

Voucher ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για εργαζόμενους

Voucher «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» για εργαζόμενους  …

Σεμινάριο Φωτογραφίας για Αρχάριους

Unicert Φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού